You are currently viewing Radośnik, Gniewuś i inne stworki

Radośnik, Gniewuś i inne stworki

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
Klasy 1-3
Autor: Katarzyna Góralczyk


Temat : Radośnik, Gniewuś i inne stworki

Co uzyskasz po tej lekcji:

  • poznasz niezwykłe stworki, które przeżywają różne emocje;
  • stworzysz portrety Strasznisława (potworek, co się bardzo boi) oraz Odrazusi (potworek, który mówi ciągle „ble, a fuj”);
  • będziesz umiał rozweselić kolegę lub koleżankę;
  • będziesz umiał podzielić się swoim gniewem z Gniewusiem;
  • nauczysz się bycia odważnym;


Zapraszam Cię do przeczytania książki o niezwykłych stworkach, które czekają, aby opowiedzieć Ci o swoich emocjach. Książkę możesz przeczytać tutaj.

Zadania z książki możesz wykonywać na kartce lub wydrukować książkę i w niej pisać.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Radośnik-Gniewuś-i-inne-stworki-1.pdf” title=”Radośnik-Gniewuś-i-inne-stworki”]
Radośnik, Gniewuś i inne stworki – kliknij w napis, aby wydrukować książkę.

Życzę Ci miłej zabawy ze stworkami i ich emocjami!Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
II. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga:

  1. umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz nazywania ich;
  2. umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz uczuć innych osób; potrzebę tworzenia relacji;
  3. umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, różnorodnych artystycznych form wyrazu;
  4. umiejętność uświadamiania sobie uczuć przeżywanych przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują, a także różnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku;

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND