You are currently viewing PUT ON YOUR JACKET! – załóż kurtkę

PUT ON YOUR JACKET! – załóż kurtkę

szkoła podstawowa

język angielski

klasa 1

Autor: Aniela Tekiela

Założycielka bloga: Kreatywne Nauczanie Języków Obcych

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/kreatywnenauczaniejezykowobcych/


W trakcie tej lekcji:

 1. nauczysz się nazywać ubrania w języku angielskim
 2. będziesz grał w quizy online
 3. robił wirtualne zakupy w sklepie RESERVED KIDS
 4. nauczysz się piosenki z  YouTube

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. dostęp do szafy z ubraniami
 5. torba, walizka lub większe pudełko
 6. zeszyt i coś do pisania
 7. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 8. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

 ZADANIE 1

 1. wejdź na tę stronę

https://www.anglomaniacy.pl/clothesDictionary.htm

 1. kliknij w wybrane ubranko i powtarzaj wymowę tego słowa 3 razy

 

ZADANIE 2

 • wejdź na tę stronę i rozwiąż quiz

https://www.anglomaniacy.pl/clothesPictureTest.htm

 • kliknij w wybraną cyfrę i dopasuj obrazek do słowa

 ZADANIE 3

  1. wyciągnij z szafy swoje buty, skarpetki, szalik, kurtkę i czapkę
  2. odtwórz piosenkę na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

 1. w trakcie słuchania zakładaj na siebie te rzeczy, o których śpiewają w piosence
 2. jedna z tych rzeczy nie pojawi się w piosence – po odsłuchaniu powiedz po angielsku, która
 3. odtwórz piosenkę jeszcze raz – tym razem ściągaj po kolei te rzeczy, o jakich mowa w nagraniu

 

ZADANIE 4

 1. odwiedź stronę RESERVED KIDS https://www.reserved.com/gb/en/kids
 2. przejrzyj asortyment sklepu i wybierz od 4 do 8 ubrań, które Ci się podobają
 3. narysuj te ubrania w zeszycie i przepisz ich nazwy, które napisane są nad ceną

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących

jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych

wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele); sklep; części garderoby

2.Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,

w standardowej odmianie języka:

1) rozumie sens krótkich wypowiedzi, prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami

3) znajduje w wypowiedzi określone informacje

 1. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne

(np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

1) rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub

dźwiękiem;

2) znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 1. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

1) powtarza wyrazy i proste zdania;

2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty

z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

3) śpiewa piosenki – samodzielnie

4) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy.

 1. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

1) przepisuje wyrazy i proste zdania;

2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

3) pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

 1. W zakresie reagowania uczeń:

1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;

2) wyraża swoje upodobania.

 1. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym

przedmioty z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych.

 1. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników

obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.