You are currently viewing Przystosowanie ptaków do lotu

Przystosowanie ptaków do lotu

autor – Magdalena Jarzębowska – JAKU Edukacja przyrodnicza,

przedmiot/obszar – biologia,

poziom edukacyjny – szkoła podstawowa,

klasa – 6,


temat: Przystosowanie ptaków do lotu

Co powinienieś wiedziec po tej lekcji:
1) Jakie cechy budowy zewnętrznej i wewnetrznej ptaków, umożliwiają i ułatwiają im latanie?
2) Dlaczego akurat te cechy sa ważne dla latania?

Zapoznaj się z videolekcją:

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
II. Różnorodność życia.
7. Różnorodność i jedność świata zwierząt:
10) ptaki – uczeń:
b) dokonuje obserwacji przedstawicieli ptaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ptaków do lotu,
c) określa ptaki jako zwierzęta stałocieplne,(…),