You are currently viewing Przypadki rzeczownika

Przypadki rzeczownika

szkoła podstawowa

język polski

klasa IV

Autor: Sylwia Krenz


Temat: Poznajemy przypadki rzeczownika.

Cel: Poznam przypadki i ich pytania.

Wiesz już, że rzeczownik jest odmienną częścią mowy, która nazywa osoby, rośliny, zwierzęta, rzeczy, zjawiska i odpowiada na pytania: kto? co?

Dzisiaj poznasz zbiór form rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej. Nazywamy je przypadkami.  Obejrzyj krótką prezentację:

Wykonaj teraz ćwiczenia, aby utrwalić nazwy przypadków i pytania, na które odpowiadają. Powodzenia!

  1. Połącz kolumny: ćwiczenie 1 – kliknij
  2. Połącz pary:

3. Rozwiąż krzyżówkę:


Podstawa programowa:

E2-PODST-JPOL-2.0-KLIVVVI-II.1.4 Uczeń rozpoznaje formy przypadków, liczby, osoby, czasu, trybu i rodzaju gramatycznego odpowiednio: rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika i zaimka oraz określa ich funkcje w wypowiedzi; oddziela temat fleksyjny od końcówki.