You are currently viewing Przymiotnik.

Przymiotnik.

Szkoła podstawowa
klasa: V
autor: Irmina Żarska

blog autorki – kliknij


Dzięki tej lekcji:
1. Poznam podstawowe informacje na temat przymiotnika.
2. Nauczę się rozpoznawać przymiotniki.

Uczniu,
przymiotniki na pewno znasz już z klas I-III. Czas na poszerzenie Twojej wiedzy na ich temat 🙂

1. Obejrzyj filmik, postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji na temat przymiotnika. Zanotuj najważniejsze elementy.

2. Zapoznaj się z informacjami zawartymi na prezentacji:

 

3. Sprawdź, czy umiesz rozpoznać przymiotniki – zagraj w „O rety, krety!” (klikaj na te zwierzęta, które mają na sobie przymiotniki):

4. Ułóż kilka przymiotników nazywających właściwości. Zapisz je:

5. Sprawdź, jak przymiotnik dostosowuje się formą do rzeczownika, łącząc te części mowy w ćwiczeniu:

6. Wybierz co najmniej pięć przymiotników za pomocą koła fortuny. Poddaj je stopniowaniu:

7. Na koniec sprawdź swoją wiedzę na temat przymiotnika w zadaniu:

Mam nadzieję, że zapamiętaliście, na jakie pytania odpowiada przymiotnik, co nazywa, z jakąś częścią mowy się łączy, przez co się odmienia i jak go stopniować 🙂

Zagadnienie z podstawy programowej:
II.1.1. rozpoznaje w wypowiedziach części mowy ([…]przymiotnk […]).