You are currently viewing Przemysł i usługi we Francji

Przemysł i usługi we Francji

szkoła podstawowa

geografia

klasa 6

Autor: Monika Stasiuk


Temat: Przemysł i usługi we Francji.

 

https://pixabay.com/pl/photos/wie%C5%BCa-eiffla-pary%C5%BC-francja-podr%C3%B3%C5%BCy-3349075/

 

 

Na tej lekcji:

  1. na przykładzie Francji poznasz dwa sektory gospodarki: przemysł i usługi
  2. poznasz czynniki lokalizacji przemysłu
  3. dowiesz się, co wpłynęło na rozwój przemysłu we Francji
  4. poznasz strukturę zatrudnienia we Francji
  5. scharakteryzujesz przemysł i usługi we Francji
  6. dowiesz się co to jest PKB

 

Drogi Uczniu,

zapoznaj się z materiałem przygotowanym w prezentacji dotyczącym przemysłu i usług we Francji. Na podstawie materiałów uzupełnij załączoną grafonotkę. Zapisz w zeszycie temat lekcji, a pod nim wklej uzupełnioną przez siebie notatkę graficzną.

Zapraszam do wysłuchania lekcji 🙂

Zachęcam Cię do poszerzenia swojej wiedzy i zapoznania się z materiałami dodatkowymi, które są zamieszczone na wirtualnej tablicy pod linkiem:

 

Dla nauczyciela:

Realizacja podstawy programowej:

I. 7. Określanie prawidłowości w zakresie przestrzennego zróżnicowania warunków środowiska przyrodniczego oraz życia i różnych form działalności człowieka. 6. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

II. 5. Ocenianie zjawisk i procesów społeczno-kulturowych oraz gospodarczych zachodzących w Polsce i w różnych regionach świata

VII. Uczeń 12. przedstawia znaczenie nowoczesnego przemysłu i usług w gospodarce na przykładzie Francji

 .