You are currently viewing Procenty – wprowadzenie

Procenty – wprowadzenie

szkoła podstawowa

matematyka

klasa 5

Autorzy:

Scenariusz i nagranie: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Anna Grabek

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Agnieszka Opalińska, Katarzyna Iżycka, Krzysztof Chojecki

Korekta: Andrzej Pieńkowski

NACOBEZU, czyli cele lekcji.

Uczeń wie:

– co to jest procent,

– gdzie w życiu codziennym występują procenty.

 

Podstawa programowa: MAT-SP46-XII.1

Uczeń interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% – jako połowę, 25% – jako jedną czwartą, 10% – jako jedną dziesiątą, 1% – jako jedną setną części danej wielkości liczbowej.