You are currently viewing Procenty i ułamki

Procenty i ułamki

Poziom edukacyjny: Szkoła Podstawowa

Przedmiot:  Matematyka

Klasa: VI, VII

Autor: Justyna Klimczyk

Kryteria sukcesu:

– Nauczysz się wyznaczać procent (promil) z danej liczby.

Przypomnisz sobie jak zamieniać procent na ułamek.

 

 

Procenty i ułamki karta pracy

 

Ćwiczenia interaktywne:

Ćwiczenie 1. Procent z liczby. – Kliknij!!!

Ćwiczenie 2. Zamiana procentów na ułamki. – Kliknij!!!

Ćwiczenie 3. Procent jako część całości – aplikacja on-line – Kliknij!!!

 

Materiały w serwisie epodreczniki.pl

https://epodreczniki.pl/a/procent-i-promil/D1a8DqZj

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

  1. Obliczenia procentowe. Uczeń:

1) przedstawia część wielkości jako procent tej wielkości;

2) oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b.