Prawo zachowania masy

Prawo zachowania masy

Szkoła podstawowa
Chemia
klasa 7
Autor: Justyna Pawełek


Temat : Prawo zachowania masy

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

  1. Czego dotyczy prawo zachowania masy?
  2. Potrafisz wykorzystać go do wykonywania prostych obliczeń chemicznych.

Przeczytaj poniższą e-lekcję. Zapisz definicję prawa zachowania masy i spróbuj samodzielnie rozwiązać podane zadania.

Lekcje w sieci PRAWO ZACHOWANIA MASY SP klasa 7

Możesz też pobrać plik z prezentacją.

Lekcje w sieci PRAWO ZACHOWANIA MASY SP klasa 7

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
III. Reakcje chemiczne. Uczeń:

  1. stosuje do obliczeń prawo zachowania masy.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND