You are currently viewing Prawo stałości składu

Prawo stałości składu

Szkoła podstawowa
Chemia
klasa 7
Autor: Paulina Waćkowska


Temat : Prawo stałości składu

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

  1.  Co to jest prawo stałości składu związku chemicznego?
  2. W jaki sposób przeprowadza się proste obliczenia z wykorzystaniem prawa stałości składu związku chemicznego?
  3. W jaki sposób oblicza się procentową zawartość pierwiastka chemicznego w związku chemicznym?

Zobacz poniższą videolekcję, rób krótkie notatki i postępuj zgodnie z poleceniami w trakcie videolekcji.

Możesz też pobrać plik z prezentacją.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lekcje-w-sieci-PRAWO-STAŁOŚCI-SKŁADU-SP-klasa-7.pdf” title=”Lekcje w sieci PRAWO STAŁOŚCI SKŁADU SP klasa 7″]

Prezentacja do pobrania

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

III. Reakcje chemiczne. Uczeń:

  1. oblicza masy cząsteczkowe pierwiastków występujących w formie cząsteczek i związków chemicznych;
  2. stosuje do obliczeń prawo stałości składu i prawo zachowania masy (wykonuje obliczenia związane ze stechiometrią wzoru chemicznego i równania reakcji chemicznej).

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND