You are currently viewing Pozytywne chmury wyrazowe o dzieciństwie

Pozytywne chmury wyrazowe o dzieciństwie

Pozytywne chmury wyrazowe o dzieciństwie

szkoła podstawowa

godzina wychowawcza

autor: Małgorzata Buszman

blog autorki      https://mbuszmanmajsterkowoedukacyjne.home.blog/


cele:

  • odkryjesz pozytywne momenty z przeszłości
  • opowiesz ciekawe wydarzenia
  • zagrasz w gry
  • poznasz nowe aplikacje: chmury wyrazowe i Wakelet

 

 

Pomysł na godzinę wychowawczą online pt. Pozytywne chmury wyrazowe o dzieciństwie powstał dzięki inspiracji Anny Konarzewskiej – polonistce, autorce książki (Nie)zwykły wychowawca oraz blogerce na stronie 'być nauczycielem’

  1. przygotujcie zdjęcia z dzieciństwa z pozytywnymi wspomnieniami (wystarczy 1 zdjęcie)
  2. chętni podają 3 zdania o historii ze zdjęcia: 2 są prawdziwe, 1 fałszywa. Potem autor podaje wersje prawdziwe
  3. właściciel zdjęcia opowiada o historii ze zdjęcia (chętni)
  4. tworzycie proste chmury wyrazowe związane ze zdjęciem: pozytywne słowa (wystarczy wpisać słowa i zapisać)
  5. https://www.festisite.com/text-layout/word-cloud/

dzieciństwo

poniżej link do innych aplikacji chmur wyrazowych

https://padlet.com/dankowskadorota/6z5y7nmnxb69?fbclid=IwAR3ckGT374uaNCe6sAo5Xjwg4MvZYdFvDA2a_C7bqOrtA7nHfsTUvvroEjs

 

zdjęcia i chmury wyrazowe dołączamy jako zbiór w kolekcji Wakelet, do którego uczniowie dodaja swoje wpisy (udostepnij link z kategorii contributors):

https://wakelet.com/wake/kAg-z1pGsZYVakSlHaEix

 

Informacje dla nauczyciela:

Pomysł na godzinę wychowawczą online pt. Pozytywne chmury wyrazowe o dzieciństwie powstał dzięki inspiracji Anny Konarzewskiej – polonistce, autorce książki (Nie)zwykły wychowawca oraz blogerce na stronie 'być nauczycielem’

linki do lekcji Anny Konarzewskiej

https://bycnauczycielem.blogspot.com/2018/10/powrot-do-przeszosci.html?m=0&fbclid=IwAR1jP_2spk98_yPmwDedpeyaB8xhhK-780rmGag_RWgMdXXSzhCNA9Hd7c4

https://www.facebook.com/search/top/?q=by%C4%87%20nauczycielem.&epa=SEARCH_BOX