You are currently viewing Poznajemy środowisko Scratch

Poznajemy środowisko Scratch

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 4

autor – Dorota Adam

Cel lekcji:

  • Uczeń nauczy się obsługi okna programu Scratch.
  • Uczeń będzie potrafił zedytować i dodać nowego duszka.

  1. Korzystanie z konta Scratch – możesz założyć konto za zgodą rodzica, ale nie jest to konieczne. Jednak jeżeli chcesz założyć konto tutaj masz informację http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/index.php?title=Wprowadzenie_1_-_Korzystanie_z_konta_Scratch
  2. Nie chcesz założyć konta? Nie ma problemu. Jak to zrobić? Tu filmowa podpowiedź:
  3. Opis środowiska Scratch znajdziesz na stronie: http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/index.php?title=Wprowadzenie_2_-_Opis_%C5%9Brodowiska_Scratch, a przez ten opis poprowadzę Was krok po kroku tu:

  4. W ramach ćwiczeń domaluj duszkowi wąsy oraz dodaj nowego duszka i stwórz Superbohatera.

Podstawa programowa:

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1. projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:

1) pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,