You are currently viewing Poznajemy środowisko programowania Baltie – budujemy

Poznajemy środowisko programowania Baltie – budujemy

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 4

autorka – Beata Chojnowska-Gąsiorek – blog

Cel lekcji:

–  nauczysz się posługować programem Baltie w trybie Budowanie

1. Zainstaluj program Baltie ze strony – kliknij!

2. Zapoznaj się z programem komputerowym Baltie. Obejrzyj film od początku do 1:01 minuty.

 

3. Wykonaj samodzielnie własne sceny, możesz wykorzystać poniższe pomysły:

Pomysły ćwiczeń na podstawie  podręcznika Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Zerknij również na film edukacyjny na kanale MIGRA.

Podstawa programowa:

  1. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.

Uczeń:

  1. a) formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na:
  2. b) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;
  3. c) w algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub programu.
  4. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.

Uczeń:

1) projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:

  1. a) prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;
  2. b) testuje na komputerze swoje programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami i ewentualnie je poprawia, objaśnia przebieg działania programów;