You are currently viewing Poznajemy edytor tekstu- WordPad

Poznajemy edytor tekstu- WordPad

szkoła podstawowa

informatyka

klasy – 4-5

Autor: Grzegorz Adaszewski

Cele lekcji:

  • Uczeń rozumie, czym jest edytor tekstu i do jakich zadań wykorzystuje się go w pracy z komputerem.
  • Uczeń potrafi korzystać z wszystkich funkcji notatnika, tworzyć nowy dokument, otwierać istniejący, zapisywać i dokonywać w nim zmian.

Zakres z podstawy programowej:

Tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane.