Powtórzenie wiadomości- hydrosfera

Powtórzenie wiadomości- hydrosfera

Szkoła ponadpodstawowa

geografia zakres rozszerzony

klasa 1

Autor: Agnieszka Jakowuk 


Temat: Powtórzenie wiadomości- hydrosfera.

Celem tej lekcji jest powtórzenie wiadomości z działu.

Poniżej znajdziecie dwa zadania powtórkowe do działu Hydrosfera (krzyżówka oraz puzzle).

krzyzowka HYDROSFERA - powtórzenie

krzyżówka HYDROSFERA – powtórzenie

Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie w krzyżówce, zaznacz je kolorem. Następnie przeczytaj

tekst w podręczniku i  ustal prawidłową odpowiedź.

Zadanie 2 – hydrosfera

Powodzenia 🙂