You are currently viewing Powtórzenie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, ch, h.

Powtórzenie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, ch, h.

szkoła podstawowa

język polski

klasa IV

autor: Magdalena Szmich


Temat: Powtórzenie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, ch, h

 

Drogi uczniu,

w dzisiejszej lekcji:

– utrwalisz poznane zasady ortograficzne pisowni z rz, ż, ó, u, ch, h

– zastosujesz poznane zasady w praktyce, wykonując różne ćwiczenia ortograficzne

 

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.

Powodzenia!

 

 

Informacje dla nauczyciela:

Klasy IV VI II.4. Ortografia i interpunkcja.

Uczeń: 1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni.