You are currently viewing Popular jobs. Popularne zawody.

Popular jobs. Popularne zawody.

Szkoła podstawowa

Język angielski

Klasa: V-VI

Autor: Aniela Tekiela

Założycielka bloga: Kreatywne Nauczanie Języków Obcych

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/kreatywnenauczaniejezykowobcych/

 

W trakcie tej lekcji:

 1. przypomnisz sobie i utrwalisz nazwy zawodów
 2. obejrzysz film prezentujący zawody
 3. rozwiążesz quizy online

 

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. zeszyt i coś do pisania
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

 

ZADANIE 1

a . wybierz dwa quizy, ale jeśli masz ochotę możesz rozwiązać wszystkie

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/occupations-1

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/occupations-2

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/jobs-1

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/jobs/jobs-2

https://www.learnenglish.de/games/matchit/matchitjobs.html

 1. zapisz 14 nazw zawodów z quizu w zeszycie
 2. przetłumacz nazwy zawodów korzystając ze słownika np. internetowego www.diki.pl

 

ZADANIE 2

 1. obejrzyj poniższy film

https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA

 

 1. w trakcie oglądania sprawdzaj, czy zawody, jakie widzisz w prezentacji występują także w Twoim słowniczku, jaki stworzyłeś w zadaniu nr 1
 2. jeśli występują, narysuj obok tego słowa kropkę lub „ptaszka”∨
 3. w Twoim słowniczku nie ma jakiegoś słowa, dopisz go do listy

 

ZADANIE 3

Odszukaj nazwy zawodów na tej karcie pracy:

https://en.islcollective.com/preview/201302/f/jobs-wordsearch-fun-activities-games-wordsearches_45467_1.jpg

 


ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: praca (popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu).
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne – znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opisuje ludzi, zawody.
 4. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audiowizualnych.
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki)
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy).