You are currently viewing Ponadczasowy wymiar teatru klasycznego na przykładzie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego

Ponadczasowy wymiar teatru klasycznego na przykładzie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego

szkoła ponadpodstawowa,

klasa I

autorka: Izabella Bartol

blog autorki – kliknij

 

Temat: Ponadczasowy wymiar teatru klasycznego na przykładzie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego

Uczniu, dzięki tej lekcji poznasz:

– genezę tragedii renesansowego poety;

– podobieństwa i różnice  dramatu Kochanowskiego  do tragedii antycznej;

– współczesne aranżacje tragedii na deskach teatrów polskich i międzynarodowych.

 

Kliknij w poniższy link i ucz się tak, jak lubisz.

Powodzenia!

 

Realizacja podstawy programowej:

  1. Kształcenie literackie i kulturowe:

2.rozróżnia gatunki epickie, liryczne, dramatyczne i synkretyczne, w tym: gatunki poznane w szkole podstawowej oraz epos, odę, tragedię antyczną, psalm, kronikę, satyrę, sielankę, balladę, dramat romantyczny, powieść poetycką, a także odmiany powieści i dramatu, wymienia ich podstawowe cechy gatunkowe;

  1. rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości.

 

  1. Odbiór tekstów kultury:
  2. określa wpływ starożytnego teatru greckiego na rozwój sztuki teatralnej; rozumie pojęcie katharsis i charakteryzuje jego rolę w kształtowaniu odbioru dzieła;
  3. odróżnia dzieła kultury wysokiej od tekstów kultury popularnej, stosuje kryteria pozwalające odróżnić arcydzieło od kiczu.

 

  • Samokształcenie
  1. odróżnia dzieła kultury wysokiej od tekstów kultury popularnej, stosuje kryteria pozwalające odróżnić arcydzieło od kiczu.