You are currently viewing Polskie Państwo Podziemne

Polskie Państwo Podziemne

Szkoła ponadgimnazjalna
Historia
Klasa 1
Autor: Paweł Cichocki


Temat : Polskie Państwo Podziemne

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

  1. w jaki sposób było zorganizowane i jak funkcjonowało Polskie Państwo Podziemne,
  2. jakie były obszary działalności polskiego podziemia podczas II wojny światowej, ze wskazaniem najważniejszych osób, które współtworzyły jego struktury.

Polskie Państwo Podziemne podczas II wojny światowej stanowiło fenomen na skalę Europy. Na obszarze Starego Kontynentu powstawały bowiem organizacje o charakterze zbrojnym wymierzone w okupanta, ale żadnej z nich nie udało się stworz struktur cywilnych 

Polskie podziemie oprócz pionu wojskowego powołało do życia rozbudowany system administracji, sądownictwa oraz pomocy społecznej. Młodzież zaś otrzymała możliwość nauki w ramach tajnych kompletów, prowadzonych dla wszystkich szczebli kształcenia – od szkół powszechnych po uniwersytety. 

Inspiracją dla działań podejmowanych przez władze Rzeczypospolitej w okresie wojny były zasady konspiracji wypracowane przez powstańców styczniowych. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tym fakcie, obejrzyj materiał video Polskiej Agencji Prasowej (PAP) z wypowiedzią pisarza i publicysty Tomasza Łubieńskiego:  

Za chwilę zapoznasz się dokładnie z historią Polskiego Państwa Podziemnego. W tym celu pobierz kartę pracy

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Polskie-Państwo-Podziemne-karta-pracy-1.pdf” title=”Polskie-Państwo-Podziemne-karta-pracy”]

Polskie Państwo Podziemne (karta pracy)

Przeczytaj polecenia, a następnie przejdź do projekcji filmu przygotowanego przez bydgoski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Uzupełnij kartę w oparciu o informacje pojawiające się w materiale filmowym: 

Chciałbyś przypomnieć sobie podstawowe fakty dotyczące struktury i funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego? Możesz zajrzeć do prezentacji Polskie Państwo Podziemne – prezentacja

Zależy Ci na utrwaleniu zdobytej wiedzy lub jej poszerzeniu? Polecam przygotowaną przez szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej grę edukacyjną Polskie Państwo Podziemne: 

GRA „Polskie Państwo Podziemne”

Rozgrywka umożliwi Tobie dokładne zapoznanie się z biografiami osób ważnych dla poszczególnych organizacji wchodzących w skład Polskiego Państwa Podziemnego. Utrwalisz także swoją wiedzę na temat działań podejmowanych przez podziemie w czasie okupacji. 

 

Realizacja podstawy programowej 

Dział: Ziemie polskie pod dwiema okupacjami.  

Uczeń opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność polskiego państwa podziemnego i ocenia historyczną rolę Armii Krajowej. 

Zagadnienie szczegółowe: uczeń opisuje działania podejmowane przez Polskie Państwo Podziemne w okresie trwania II wojny światowej; zna biografie najważniejszych postaci, które współtworzyły polskie podziemie. 

Zawartość: dwa filmy, prezentacja, link do gry edukacyjnej, karta pracy. 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND