You are currently viewing Polska Bolesława Chrobrego

Polska Bolesława Chrobrego

Autorka: Justyna Kozłowska

Przedmiot: historia

Klasa: 5 szkoły podstawowej

Temat: Polska Bolesława Chrobrego

Cele lekcji:

– poznam dokonania Bolesława Chrobrego  oraz ich wpływ na pozycję Polski w Europie

Informacja dla ucznia.

Co powinieneś wiedzieć po dzisiejszej lekcji:

  1. Wymienić przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego.
  2. Opowiedzieć o podbojach Bolesława Chrobrego.
  3. Wiedzieć, kiedy i gdzie odbyła się koronacja pierwszego króla Polski.

W tym celu obejrzyj prezentację

Prezentacja „Polska Bolesława Chrobrego”


Rozszerzeniem zawartych w prezentacji treści, niech będzie dla Was film:       Legenda o św. Wojciechu z Drzwi Gnieźnieńskich

 

Po obejrzeniu prezentacji i  filmu, wykonaj kartę pracy. Pobierzesz ją TUTAJ

 

Dla utrwalenia wiadomości zagraj w grę:


 

Zagadnienie z podstawy programowej

Dział: Polska w okresie wczesnopiastowskim.

Zagadnienia szczegółowe: Uczeń sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów i przedstawia jego genezę. Charakteryzuje rozwój i kryzys monarchii Bolesława Chrobrego i Mieszka II