You are currently viewing Pole prostokąta

Pole prostokąta

Poziom nauczania: Szkoła podstawowa

Przedmiot: matematyka

Klasa: IV-V

Autor: Agnieszka Gnutek

 

Czego dowiesz się z tej lekcji?

1. Jak obliczać pole prostokąta i kwadratu.

 

Na dzisiejszej lekcji nauczysz się obliczać pole prostokąta. Pamiętaj, że w czasie oglądania prezentacji i filmów zawsze możesz zatrzymać się i powrócić do trudniejszych zadań. Na zakończenie sprawdź, czy już wszystko umiesz i zagraj w matematycznych Milionerów. Powodzenia!

 

Milionerzy – Pole prostokąta – Kliknij!!!

 

Informacje dla nauczyciela

Ta lekcja pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej:

XI. Obliczenia w geometrii.
Uczeń:
2) oblicza pola: trójkąta, kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu, przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych, w tym także dla danych wymagających zamiany jednostek i w sytuacjach z nietypowymi wymiarami, na przykład pole trójkąta o boku 1 km i wysokości 1 mm;
3) stosuje jednostki pola: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń).