You are currently viewing Pogotowie dla maturzystów – matura ustna online- język polski

Pogotowie dla maturzystów – matura ustna online- język polski

szkoła ponadgimnazjalna

język polski

klasa – 3

Autorki: Anna Konarzewska i Agata Karolczyk-Kozyra

blogi autorek: Być nauczycielem  Kreatywny polonista

forma działania: grupa – kliknij i dołącz

Założeniem tej grupy jest samokształcenie uczniów klas maturalnych. Codziennie będą pojawiały się tutaj typowe ćwiczenia maturalne z języka polskiego z części ustnej. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie wypowiedzi na żywo na wybrany temat. Monolog powinien trwać do 10 minut.

My, jako polonistki, będziemy wysłuchiwać Waszych wypowiedzi, służyć radą, ale przede wszystkim zadawać pytania do Waszej wypowiedzi. W ten sposób będziecie uczyć się od siebie. Jeżeli ktoś nie czuje się na tyle śmiały, aby wypowiedzieć się na żywo, może rozwiązywać dane problemy literackie, kulturowe czy językowe w zaciszu domowym. W ten sposób też można się uczyć. Można też słuchać wypowiedzi innych. W ten sposób oswajacie się z formułą egzaminu ustnego, ale również ze stresem.

Nie zamierzamy nikogo tu oceniać ani rozliczać procentowo. Celem grupy jest wsparcie maturzystów. Obraźliwe komentarze będą usuwane. Nie udostępniamy nigdzie nagrań z grupy bez pozwolenia osób wypowiadających się.