You are currently viewing Poezja z cienia – blackout poetry

Poezja z cienia – blackout poetry

Szkoła podstawowa, szkoła średnia
przedmiot: zajęcia artystyczne, kreatywność, język polski
klasa: 7 – 8 SP

zasoby:  prezentacja, filmik.
Autor:  Monika Rokicka

Na tej lekcji:

  1. dowiesz się, co to jest blackout poetry;
  2. nauczysz się pisać swoje „wiersze z cienia”

Drogi Uczniu!

Na tej lekcji zamienisz się w poetę i stworzysz własny wiersz z cienia. Nie martw się, nie potrzebujesz mieć żadnych specjalnych zdolności. Wystarczy wyobraźnia i czarny marker.

I. Obejrzyj prezentację. Znajdziesz w niej pytania do przemyślenia, przykłady wierszy i instrukcję, jak zacząć swoją przygodę z blackout poetry.

BLACKOUT POETRY <=Kliknij

II. Teraz obejrzyj filmik. Pokaże ci on jak krok po kroku stworzyć swój własny projekt artystyczny. Poszukaj też inspiracji w internecie.

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Uczeń:

II.2. wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami); [plastyka]

II.6. stosuje różnorodne techniki plastyczne (proste techniki graficzne, rzeźbiarskie, malarskie, elementy obrazowania cyfrowego fotograficznego i z wykorzystaniem wybranych graficznych programów komputerowych); [plastyka]

III.2.2)wykonuje przekształcenia na tekście cudzym, w tym skraca, streszcza, rozbudowuje i parafrazuje; [język polski]

IV.2. rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania; [język polski]