You are currently viewing Poetycki obraz marcowej przyrody

Poetycki obraz marcowej przyrody

szkoła podstawowa

język polski

klasa 4

autor: Karolina Strógarek

blog autorki – kliknij


Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:

  1. Jaka jest tematyka wiersza Joanny Kulmowej „Kotki marcowe”?

      2. Co to jest epitet i wyraz pokrewny?

Drogi uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.

Powodzenia!

Informacje dla nauczyciela:
I.1.4 zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet;
I.1.12 określa tematykę oraz problematykę utworu;
II.1.1 rozpoznaje w wypowiedziach części mowy;
II.1.4.rozpoznaje formy przypadków;
II.2.5.rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach;
V.18. wybrane wiersze Joanny Kulmowej.