You are currently viewing Płazy – między wodą a lądem

Płazy – między wodą a lądem

szkoła podstawowa
biologia
klasa 6
Autor: Magdalena Jarzębowska- JAKU Edukacja przyrodnicza


Temat : Płazy- między wodą a lądem

dodatkowe zasoby do druku

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Trimino-Płazy.pdf”]

Trimino-Płazy

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

1) Jakie są cechy charakterystyczne płazów na przykładzie żaby?
2) Które cechy budowy płazów umożliwiają im życie na lądzie?
3) Które cechy płazów świadczą o ich związku ze środowiskiem wodnym?
4) Dlaczego płazy nie są organizmami w pełni lądowymi?

Zobacz poniższą videolekcję . Pracuj z pomocą podręcznika i staraj się robić notatki w swoim zeszycie, pauzując film w razie potrzeby.
Pamiętaj, że videolekcję możesz możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.
Polecam, abyś  opowiedział rodzicom lub kolegom o tym, czego się dowiedziałeś – to najlepsza forma utrwalenia wiadomości.

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
II. Różnorodność życia.
7. Różnorodność i jedność świata zwierząt:
10) płazy – uczeń:
a) dokonuje obserwacji przedstawicieli płazów (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie itd.) i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie,
b) określa płazy jako zwierzęta zmiennocieplne,
c) przedstawia sposób rozmnażania i rozwój płazów.