You are currently viewing Pierwiastki wielokrotne

Pierwiastki wielokrotne

Przedmiot: Matematyka

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna. Klasa II

Dział: Wielomiany

Autor: Beata Maciej

Czego dowiesz się z tej lekcji?

  1. Jak znaleźć pierwiastki wielomianu i podać krotność każdego z nich.
  2. Jak rozwiązać równanie wielomianowe.

 

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/05/pierwiastki_wielokrotne.pdf”]

 

 

Link do karty pracy, odpowiedzi i filmów na blogu autorki:

https://cinematma.weebly.com/pierwiastki-wielokrotne

 

Informacje dla nauczyciela

Ta karta pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej:

Uczeń

  1. wyznacza pierwiastki wielomianu i podaje ich krotność, mając dany wielomian w postaci iloczynowej,
  2. znając stopień wielomianu i jego pierwiastek, bada, czy wielomian ma inne pierwiastki oraz określa ich krotność,
  3. rozwiązuje proste równania wielomianowe,
  4. rozwiązuje równania wielomianowe.