You are currently viewing Pierwiastki całkowite i pierwiastki wymierne wielomianu

Pierwiastki całkowite i pierwiastki wymierne wielomianu

Przedmiot: Matematyka

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna. Klasa II

Dział: Wielomiany

Autor: Beata Maciej

Czego dowiesz się z tej lekcji?

  1. Jak znaleźć pierwiastki całkowite wielomianu.
  2. Jak znaleźć pierwiastki wymierne wielomianu.
  3. Jak rozwiązać równanie, jeśli ma ono rozwiązanie wymierne.
  4. Jak znaleźć wszystkie pierwiastki wielomianu wiedząc, że ma on pierwiastek całkowity.

 

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/05/pierwiastki_całkowite_i_pierwiastki_wymierne_wielomianu.pdf”]

 

 

Link do karty pracy, odpowiedzi i filmów na blogu autorki:

https://cinematma.weebly.com/pierwiastki-ca322kowite-i-pierwiastki-wymierne-wielomianu

 

Informacje dla nauczyciela

Ta karta pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej:

Uczeń

  1. określa, które liczby mogą być pierwiastkami całkowitymi lub wymiernymi wielomianu,
  2. sprawdza, czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu i wyznacza pozostałe pierwiastki.