You are currently viewing Pets zwierzaki domowe

Pets zwierzaki domowe

Pets – zwierzaki domowe

J. angielski z wykorzystaniem metody CLIL (przyroda)

Szkoła Podstawowa

Kl. IV

Autor: Sylwia Tambelli

Podczas dzisiejszej lekcji:

poznasz najpopularniejsze zwierzęta domowe,

nauczysz się nazw ich części ciała

poznasz czasownik have got.

 

 

Podstawa programowa:

– materiał leksykalny związany ze światem przyrody (zwierzęta i ich części ciała)

– posiadanie podstawowej wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się językiem angielskim

– korzystanie ze źródeł informacji w języku angielskim

– posługiwanie się czasownikiem ‘have got’ w 3 osobie liczby pojedynczej

– opisywanie cech charakterystycznych zwierząt