You are currently viewing Petersburg- „miasto półwariatów”. Demoniczna koncepcja Petersburga w powieści Dostojewskiego.

Petersburg- „miasto półwariatów”. Demoniczna koncepcja Petersburga w powieści Dostojewskiego.

Szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna,

klasa 2,

autorki Katarzyna Włodkowska, Karolina Strógarek

Temat: Petersburg- „miasto półwariatów”. Demoniczna koncepcja Petersburga w powieści Dostojewskiego.

Czego się dowiesz po tej lekcji?

  1. Czemu służy demoniczny obraz miasta w powieści?
  2. Jaki wpływ ma przestrzeń na zachowanie Raskolnikowa?

 

Dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy (realistyczna).

Wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe.

Rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programem epoki.

Rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, narracji).