You are currently viewing Past Simple z Miśkiem Didkiem

Past Simple z Miśkiem Didkiem

Szkoła podstawowa

Język angielski

Klasa V,VI

Autorka: Patrycja Lubaczewska-Molenda – Pomysłowy język angielski

Temat: Past Simple z Miśkiem Didkiem


 

Dzięki tej lekcji:

1. Poznasz podstawowe informacje na temat czasu Past Simple

2. Nauczysz się rozpoznawać czasowniki regularne i nieregularne

 

Drogi Uczniu,

1. Obejrzyj filmik, postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji na temat czasu Past Simple.
https://youtu.be/3VkPQd6nLt4

2. Poznaj Miśka Didka, który jeszcze raz opowie Ci o czasie Past Simple:

pobierz tutaj Past Simple z Miśkiem Didkiem-skonwertowany

3. Sprawdź, czy potrafisz tworzyć zdania i pytania z czasownikami regularnymi. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej – https://wordwall.net/resource/958853

4. Zapoznaj się z czasownikami nieregularnymi ze strony Edustation.pl http://www.edustation.pl/lista-czasownikow-nieregularnych-w-jezyku-angielskim/

5. Poćwicz jedne z najczęściej używanych czasowników nieregularnych – dopasuj I (podstawową) formę czasownika do II formy czasownika. https://wordwall.net/resource/959337

6. Rozwiąż dwie karty pracy, aby jeszcze lepiej utrwalić czas Past Simple

Czasowniki regularne – https://drive.google.com/open?id=1ihHp_Don1hiABr7CnkC429Rj4ilQy7T3

Czasowniki nieregularne – https://drive.google.com/open?id=1debQmPBujiVp7_onIiV4xXF7sWYSzcdj
GOOD LUCK ?


Podstawa programowa

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:

3) przedstawia fakty z przeszłości

V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę)

3) przedstawia fakty z przeszłości