You are currently viewing Paraboliczny charakter „Dżumy” Alberta Camusa. Kiedy literatura dogania rzeczywistość…

Paraboliczny charakter „Dżumy” Alberta Camusa. Kiedy literatura dogania rzeczywistość…

szkoła ponadgimnazjalna, ponadpodstawowa

język polski

klasa 1

autorka: Katarzyna Włodkowska, Karolina Strógarek

Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:

Jakie są cechy gatunkowych powieści?

Jaki jest kontekst filozoficzny powieści A. Camus „Dżuma”?

Co to jest parabola, egzystencjalizm, archetyp?

Drogi uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.

Powodzenia!

 

 

 

Posłuchaj lekcji – podcastu!

Autor: Kacper Malicki

Przed lekcją przeczytaj powieść A. Camusa (wersja optymistyczna) lub streszczenie utworu (wersja racjonalna)

Dżuma jako parabola – prezentacja

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

pkt.38 Uczeń zna „Dżumę” Alberta Camusa

pkt.5 Interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego

pkt.8 Wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej

pkt.9 Rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek ze zjawiskami społecznymi i egzystencjalnymi

pkt.10 Wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny