You are currently viewing Paprotniki

Paprotniki

Szkoła podstawowa
Biologia
klasa 5
Autor: Małgorzata Brodecka


 

Temat: Paprotniki

Cele lekcji

Z lekcji dowiesz się:

1. Jakie są cechy charakterystyczne paprotników i gdzie występują

2. Jak zbudowane są paprocie, skrzypy i widłaki

3. Jak przebiega rozmnażanie paproci na przykładzie Narecznicy samczej

4. Jakie mają znaczenie paprotniki w przyrodzie

Zapoznaj się z Videolekcją

zasoby: film

zagadnienia z podstawy programowej:

5. Różnorodność i jedność roślin

3) paprociowe, widłakowe, skrzypowe – uczeń:

a) dokonuje obserwacji przedstawicieli paprociowych, widłakowych i skrzypowych (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) oraz przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej,
b) na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela paprociowych, widłakowych lub skrzypowych,
c) wyjaśnia znaczenie paprociowych, widłakowych i skrzypowych w przyrodzie;