You are currently viewing Panowanie Bolesława Chrobrego

Panowanie Bolesława Chrobrego

Autorka: Renata Szmajnta 

Przedmiot: historia 

Klasa: 5 szkoła podstawowa

Temat:Panowanie Bolesława Chrobrego.

Zasoby: prezentacja PowerPoint, animacja filmowa, mapka 

Cele lekcji: 

 • Nauczę się wskazywać na mapie zmiany w granicach państwa polskiego zachodzące w czasie panowania Bolesława Chrobrego. 
 • Poznam znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego i koronacji królewskiej dla pozycji państwa polskiego w Europie. 

 

Drogi Uczniu!

Przygotowałam dla Ciebie prezentację, w której. posługując się mapą opowiem Ci o Polsce za panowania jej pierwszego króla – Bolesława Chrobrego. Zapoznaj się z nią, a kiedy już to zrobisz, spróbuj zweryfikować swoją wiedzę, wykonując poniższe zadanie.

Dokończ lub uzupełnij zdania.:

 1. Bolesław Chrobry powiększył granice swojego państwa o ziemie leżące (podaj ich nazwy) na: 
 • wschodzie –  
 •  południu –  
 • zachodzie – 
 1. Zajazd gnieźnieński miał miejsce w roku …………………. . Do Gniezna przybył, aby pomodlić się u grobu św. Wojciecha cesarz ………………. Przywiózł zgodę papieża na utworzenie arcybiskupstwa w …………… oraz trzech biskupstw w ………………………… ,………..………….. i ……….. 
 2. Bolesław Chrobry koronował się na króla w roku …………………..

  Chętnych zapraszam również do obejrzenia animacji o
  Drzwiach katedry gnieźnieńskiej. Dzięki niej można bliżej poznać postać św. Wojciecha oraz jeden z nielicznych zabytków sztuki romańskiej w Polsce 

 Mapkę obejrzysz bliżej na stronach wydawnictwa GWO, klikając TUTAJ.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

Dział: Polska w okresie wczesnopiastowskim. 

Zagadnienia szczegółowe: Uczeń charakteryzuje rozwój monarchii Bolesława Chrobrego. 

Uczeń: 

 • Nauczy się wskazywać na mapie zmiany w granicach Polski na początku i na końcu panowania Bolesława Chrobrego. 
 • Zapamięta daty i wydarzenia: 1000 r., 1025 r., zjazd gnieźnieński. 
 • Zrozumie, dlaczego koronacja i zjazd gnieźnieński były ważnymi wydarzeniami dla naszego państwa. 
 • Rozumie znaczenie pojęć: chrystianizacja, suwerenność. 
 • Wie kim byli św. Wojciech, Bolesław Chrobry i Otton III.