You are currently viewing „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jako epopeja narodowa.

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jako epopeja narodowa.

Szkoła podstawowa
klasa: VIII
autor: Irmina Żarska

blog autorki – kliknij


Dzięki tej lekcji:
1. Zapoznam się z wyznacznikami gatunkowymi epopei narodowej.
2. Określę, czy „Pan Tadeusz” jest epopeją narodową.

Uczniu,
za Tobą lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Utwór ten często nazywany jest epopeją narodową, najważniejszym utworem w dziejach polskiej literatury. Dzięki dzisiejszej lekcji dowiesz się, dlaczego 🙂

Zapoznaj się z informacjami zawartymi na prezentacji. Analizuj zawarte w niej cytaty, by stwierdzić, czy „Pan Tadeusz” zawiera cechy epopei. Klikaj na wszystkie interaktywne elementy, by zdobyć więcej wiadomości.

 

Zagadnienia z podstawy programowej:
I.1.2) rozróżnia gatunki epiki […], w tym: […] epopeja […] – i wymienia ich podstawowe
cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich;
V.6) Adam Mickiewicz […] „Pan Tadeusz” (całość).