Twierdzenie Bézouta 

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna. Przedmiot: Matematyka  Klasa II   Autor: Beata Maciej  Czego dowiesz się z tej lekcji?  Jak obliczyć resztę z dzielenia wielomianu przez dwumian x−a. Jak sprawdzić, czy wielomian jest podzielny…

Czytaj dalej Twierdzenie Bézouta 

Równość wielomianów

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna. Przedmiot: Matematyka Klasa II Autor: Beata Maciej Czego dowiesz się z tej lekcji? Jak wyznaczyć wartości parametrów, dla których wielomiany są sobie równe.   Poniżej znajdziesz…

Czytaj dalej Równość wielomianów

Ciąg geometryczny

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna. Przedmiot: Matematyka Klasa II Autor: Beata Maciej Czego dowiesz się z tej lekcji? Jak obliczyć iloraz ciągu geometrycznego o danych wyrazach początkowych. Jak wyznaczyć wzór ogólny…

Czytaj dalej Ciąg geometryczny

Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna. Przedmiot: Matematyka Klasa II Autor: Beata Maciej Czego dowiesz się z tej lekcji? Jak obliczyć sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego znając jego dwa dowolne wyrazy.…

Czytaj dalej Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

Rozkład wielomianu na czynniki

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna. Przedmiot: Matematyka Klasa II Autor: Beata Maciej Czego dowiesz się z tej lekcji? Jak rozłożyć wielomian na czynniki wyciągając wspólny czynnik przed nawias. Jak rozłożyć wielomian…

Czytaj dalej Rozkład wielomianu na czynniki

Równania

  Poziom edukacyjny: Szkoła Podstawowa Przedmiot:  Matematyka Klasa: VII Autor: Justyna Klimczyk Kryteria sukcesu: – Dowiesz się co to są równania tożsamościowe, sprzeczne i równoważne. – Dowiesz się, jak rozwiązywać proste równania.   Ćwiczenia…

Czytaj dalej Równania

Rozkład wielomianu na czynniki pierwsze

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna Przedmiot: Matematyka Klasa: II Autor: Beata Maciej  Czego dowiesz się z tej lekcji?  Jak rozłożyć wielomian na czynniki wyciągając wspólny czynnik przed nawias.  Jak rozłożyć wielomian na czynniki…

Czytaj dalej Rozkład wielomianu na czynniki pierwsze

Równania wielomianowe

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna Przedmiot: Matematyka Klasa: II Autor: Beata Maciej  Czego dowiesz się z tej lekcji?  Jak rozwiązać równanie wielomianowe stosując rozkład na czynniki przez wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias.  Jak…

Czytaj dalej Równania wielomianowe