Unregelmäβige Verben im Präsens – czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym

Szkoła podstawowa
Język niemiecki

klasa V-VI

Autor: Anna Derc-Długi


Temat: Unregelmäβige Verben im Präsens – czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym

W trakcie tej lekcji:

 1. Przypomnisz sobie odmianę czasownika w j.niemieckim
 2. Poznasz czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym
 3. Dowiesz się, kiedy zmienia się ich forma
 4. Użyjesz tych czasowników w zdaniu

Czego potrzebujesz?

 1. Smartfon, tablet lub komputer + słuchawki/głośniki
 2. Dostęp do Internetu 
 3. Dostęp do słownika internetowego lub książkowego
 4. Zeszyt lub kartkę papieru
 5. Drukarkę do wydruku (opcjonalnie)

Materiały:

 • Prezentacja na genial.ly
 • JamBoard z notatką
 • Film na YouTube
 • Dokument PDF z ćwiczeniem
 • Materiał interaktywny na wordwall.net

 

Bist du fertig? Los geht´s! 

Aufgabe 1.

Na początek przypomnimy sobie jak wygląda i jak odmienia się czasownik w j. niemieckim. Jakie mamy osoby oraz jakie końcówki przyjmuje czasownik. Przypomnieniu może służyć film:

Aufgabe 2.

Zapisz, a jeśli masz możliwość, wydrukuj sobie JamBoard:

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Osoby-i-końcówki-czasownika-1.pdf”]

Przedstawia on osoby i końcówki czasownika w j. niemieckim – przyda się!

Aufgabe 3.

Obejrzyj prezentację na Genial.ly

Dzięki temu utrwalisz sobie odmianę czasownika w j. niemieckim oraz poznasz grupy czasowników, których forma się zmienia, a nazywamy je czasownikami nieregularnymi.

Aufgabe 4.

Świetnie! Nie zamykaj prezentacji na Genial.ly – na pewno wiadomości w niej zawarte pomogą Ci w wykonaniu zadania!

PDF – czasowniki nieregularne

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Czasowniki-nieregularne-1.pdf”]

Aufgabe 5.

Na koniec naszych gramatycznych zmagań przygotowałam coś dla relaksu, ale i utrwalenia tego, czego się dzisiaj nauczyliśmy! Czas na interaktywną grę! Hab Spaβ!

Informacja dla nauczyciela

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania) oraz życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta);
 2. Uczeń znajduje w tekście określone informacje
 3. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).
 4. przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach)
 5. Uczeń posiada świadomość językową (np. różnic i podobieństw między językami)

Jako autorka, wyrażam zgodę, aby utwór  Unregeläβige Verben im Präsens – czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym był udostępniany na platformie https://lekcjewsieci.pl  na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 4.0. Wyrażam zgodę na dowolne wykorzystanie utworu poza wykorzystywaniem utworu w celach komercyjnych, pod warunkiem podania mojego imienia i nazwiska.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND