You are currently viewing Co się kryje w duszy? Mówimy o uczuciach.

Co się kryje w duszy? Mówimy o uczuciach.

szkoła podstawowa

język polski

klasa 6

autorka: Monika Rokicka


 

Po tej lekcji powinieneś wiedzieć:

  1. Co to jest opis przeżyć wewnętrznych?
  2. Jak napisać opis przeżyć wewnętrznych?
  3. Jakiego słownictwa używać?

 

I. Obejrzyj prezentację. Zrób z niej notatki w dowolnej formie w zeszycie.

 

II. Żeby zrozumieć, co to jest opis przeżyć możesz obejrzeć filmik. Znajduje się on także w prezentacji, ale tutaj będziesz miał do niego łatwiejszy dostęp:

III. Przeanalizuj tekst.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Przykład-opisu-przeżyć-wewnętrznych-1.pdf” title=”Przykład-opisu-przeżyć-wewnętrznych”]

Znajdziesz go tutaj:  kliknij

  • Zaznacz w nim wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
  • Napisz plan do tego tekstu. Wyodrębnij w nim poszczególne uczucia bohatera.
  • Przyjrzyj się, w jaki sposób zmieniają się emocje bohatera. Narysuj schemat, który pokaże, jakie uczucia po kolei przeżywa bohater.

ilustracje do zadania IV i V – kliknij

IV. Przyjrzyj się ilustracjom. Zastanów się, w jakiej sytuacji znajdują się bohaterowie? Jakie emocje przeżywają? Jak te uczucia się zmieniają? Jaka jest ich intensywność?

V. Wybierz jedną z fotografii i napisz opis przeżyć wewnętrznych jej bohatera. Wykorzystaj materiały z lekcji i podany wyżej przykład.


Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Uczeń:

II.2.5) rozpoznaje w wypowiedziach związki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie oraz poprawnie stosuje w wypowiedziach;

II.2.7) dostosowuje sposób wyrażania się do zamierzonego celu wypowiedzi;

III.2.1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie

III.2.10) wykorzystuje wiedzę o języku w tworzonych wypowiedziach