You are currently viewing Opis dzieła sztuki

Opis dzieła sztuki

Szkoła podstawowa
klasa: VII
autor: Irmina Żarska

blog autorki – kliknij


Dzięki tej lekcji:
1. Zapoznam się z zasadami opisu dzieła sztuki oraz przykładową pracą tego typu.
2. Przypomnę sobie najbardziej znanych malarzy oraz ich dzieła.
3. Napiszę własny opis dzieła sztuki.

Uczniu,
przez Tobą nowe wyzwanie – analiza oraz interpretacja dzieła sztuki malarskiej! Nie zostajesz jednak z nim sam, przygotowałam dla Ciebie prezentację, w której znajdziesz informacje na temat tego, co powinno znaleźć się w takiej pracy, a także napisany przeze
mnie przykładowy opis dzieła sztuki. Miłej pracy! 🙂

Zapoznaj się z informacjami zawartymi na prezentacji. Klikaj na wszystkie interaktywne elementy, by zdobyć więcej wiadomości. Wykonaj zawarte w niej zadanie.

 

 

Zagadnienia z podstawy programowej:
II.2.3) interpretuje dzieła sztuki (obraz […]);
II.2.6) określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury;
III.1.3) tworzy wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowej kompozycję
oraz zasady spójności językowej między akapitami […].