You are currently viewing Odwrócona powtórka- recenzja.

Odwrócona powtórka- recenzja.

szkoła podstawowa

języka polski

klasa 7, 8

autor: Karolina Strógarek

blog autorki – kliknij


Temat: Odwrócona powtórka- recenzja.

 

Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:
1. Jak napisać recenzję?
2. Jak oceniać utwór literacki?
Drogi uczniu,
zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.
Powodzenia!
Informacje dla nauczyciela
Uczeń:
I.2. 6 określa wartości estetyczne poznawanych tekstów kultury;
III.1.1 funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę;
III.2.1 tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad;
V.Lektury obowiązkowe.