You are currently viewing Oddziaływania nieantagonistyczne.

Oddziaływania nieantagonistyczne.

Szkoła podstawowa
Biologia
klasa 8
Autor: Olivia Dycewicz


 

Temat: Oddziaływania nieantagonistyczne.

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

  1. Dowiesz się czym jest mutualizm.
  2. Poznasz typy mutualizmu oraz różnice między nimi.
  3. Dowiesz się czym jest symbioza.
  4. Poznasz przykłady symbiozy oraz dowiesz się dlaczego te organizmy nie mogą bez siebie żyć.
  5. Dowiesz się czym jest protokooperacja.
  6. Poznasz przykłady protokooperacji oraz dowiesz się dlaczego te organizmy chcą ze sobą współpracować
  7. Dowiesz się czym jest komensalizm.
  8. Poznasz przykłady komensalizmu oraz dowiesz się dlaczego organizmy wyrażają zgodę na to, aby tylko jedna strona miała korzyści w relacji między nimi.
  9. Podsumujesz swoją wiedzę o wszystkich oddziaływaniach między organizmami (zarówno antagonistycznych jak i nieantagonistycznych).

 

 

Zapoznaj się z prezentacją:

https://view.genial.ly/5e99c3ef206ade0e19007666/presentation-oddzialywania-nieantagonistyczne-copy

 

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

VII. Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń:

  1. analizuje oddziaływania nieantagonistyczne: mutualizm obligatoryjny (symbioza), mutualizm fakultatywny (protokooperacja) i komensalizm;