You are currently viewing Oddziaływania między organizmami. Oddziaływania antagonistyczne.

Oddziaływania między organizmami. Oddziaływania antagonistyczne.

Szkoła podstawowa
Biologia
klasa 8
Autor: Olivia Dycewicz


 

Temat: Oddziaływania między organizmami. Oddziaływania antagonistyczne.

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

  1. Dowiesz się jakie są typy oddziaływań między organizmami.
  2. Dowiesz się czym jest konkurencja.
  3. Poznasz przykłady konkurencji międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej między organizmami.
  4. Dowiesz się czym jest drapieżnictwo.
  5. Poznasz przykłady drapieżnictwa, dowiesz się jak ciało organizmów jest przystosowane do: bycia drapieżnikiem, bycia ofiarą (unikania drapieżnika)
  6. Dowiesz się, że specyficznym typem drapieżnictwa jest roślinożerność oraz jak organizmy roślinożerne są przystosowane do zjadania roślin a jak rośliby bronią się przed byciem zjedzonymi.
  7. Dowiesz się czym jest pasożytnictwo.
  8. Poznasz przykłady pasożytnictwa, dowiesz się jak pasożyty są przystosowane do tego aby pasożytować na swoich żywicielach.

 

Zapoznaj się z prezentacją:

https://view.genial.ly/5e99c1a7206ade0e19003df5/presentation-lekcja-oddzialywania-antagonistyczne

 

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

VII. Ekologia i ochrona środowiska. Uczeń:

  1. analizuje oddziaływania antagonistyczne: konkurencję wewnątrzgatunkową i międzygatunkową, pasożytnictwo, drapieżnictwo i roślinożerność;