You are currently viewing Obraz szlachty w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.

Obraz szlachty w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.

Szkoła podstawowa
klasa: VIII
autor: Irmina Żarska

blog autorki – kliknij


Dzięki tej lekcji:
Uporządkuję informacje dotyczące głównego bohatera utworu „Pan Tadeusz” – szlachty polskiej.

Uczniu,
najważniejszym bohaterem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza nie jest ani Tadeusz, ani Jacek Soplica, ale cała szlachta polska. Dygresje na temat jej charakteru i zachowań pojawiają się w utworze wielokrotnie. Dzisiejsza lekcja ma na celu uporządkowanie informacji rozmieszczonych w różnych miejscach epopei.

Zapoznaj się z informacjami zawartymi na prezentacji. Klikaj na wszystkie interaktywne elementy, by zdobyć więcej wiadomości.

 

 

Zagadnienia z podstawy programowej:
I.1.9) charakteryzuje […] bohatera w czytanych utworach;
I.1.11) wskazuje w utworze bohaterów […] oraz określa ich cechy;
I.1.16) określa doświadczenia bohaterów literackich […];
I.1.20) […] określa wartości ważne dla bohatera;
V.6) Adam Mickiewicz […] „Pan Tadeusz” (całość).