You are currently viewing Obraz martwego miasta na przykładzie Oranu

Obraz martwego miasta na przykładzie Oranu

etap – szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna

język polski

klasa – 1

autorki: Katarzyna Włodkowska, Karolina Strógarek

Cele lekcji:

Dowiesz się :

Jak wygląda Oran? Jak żyją jego mieszkańcy?

Jaką funkcję pełni motyw miasta w tekstach kultury?

Drogi uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.

Powodzenia!

 

 

 

Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

pkt.38 Uczeń zna „Dżumę” Alberta Camusa

pkt.5 Interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego

pkt.8 Wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej

pkt.9 Rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek ze zjawiskami społecznymi i egzystencjalnymi

pkt.10 Wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny