You are currently viewing Obliczanie procentu danej liczby

Obliczanie procentu danej liczby

szkoła podstawowa

matematyka

klasa 5

Autorzy:

Scenariusz i nagranie: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Anna Grabek

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Agnieszka Opalińska, Katarzyna Iżycka, Krzysztof Chojecki

Korekta: Andrzej Pieńkowski

NACOBEZU, czyli cele lekcji. 

Uczeń wie, 

  • jak obliczyć procent danej liczby,
  • w jakich sytuacjach może być przydatne obliczanie procentu danej liczby.

Podstawa programowa: MAT-SP46-V.2
Uczeń oblicza liczbę a równą p procent danej liczby b.