You are currently viewing Obliczanie liczby, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

Obliczanie liczby, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba

szkoła podstawowa

matematyka

klasa 5

Autorzy:

Scenariusz i nagranie: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Anna Grabek

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Agnieszka Opalińska, Katarzyna Iżycka, Krzysztof Chojecki

Korekta: Andrzej Pieńkowski

NACOBEZU: Uczeń wie, 

  • jak obliczyć, ile procent jednej liczby stanowi druga liczba,
  • jak zapisać ułamek zwykły w postaci procentu,
  • jak opisać część całości za pomocą procentu.

Podstawa programowa: MAT-SP46-V.3
Uczeń oblicza, jaki procent danej liczby b stanowi liczba a