You are currently viewing Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent

szkoła podstawowa

matematyka

klasa 5

Autorzy:

Scenariusz i nagranie: Krzysztof Chojecki

Konsultacja: Anna Grabek

Grafika podsumowania: Agnieszka Opalińska

Materiały: Agnieszka Opalińska, Katarzyna Iżycka, Krzysztof Chojecki

Korekta: Andrzej Pieńkowski

NACOBEZU: Uczeń wie, 

  • jak znaleźć liczbę, gdy dany jest jej procent,
  • jak obliczyć całość, gdy znasz procent tej całości.

 

Podstawa programowa: MAT-SP46-V.4
Uczeń oblicza liczbę b, której p procent jest równe a.