You are currently viewing Nowe jajo – nowe możliwości, czyli o rozmnażaniu gadów

Nowe jajo – nowe możliwości, czyli o rozmnażaniu gadów

autor – Magdalena Jarzębowska – JAKU Edukacja przyrodnicza,

przedmiot/obszar – biologia,

poziom edukacyjny – szkoła podstawowa,

klasa – 6,

temat – Nowe jajo – nowe możliwości, czyli o rozmnażaniu gadów

Co powinienieś wiedziec po tej lekcji:
1) Dlaczego rozmnażanie jest ważne dla organizmów?
2) Czy i jak rozwój zarodkowy gadów jest przystosowany do życia na lądzie?
3) Co to są błony płodowe i po co one powstały?

Zapoznaj się z videolekcją:

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
II. Różnorodność życia.
7. Różnorodność i jedność świata zwierząt:
10) gady – uczeń:
d) przedstawia sposób rozmnażania i rozwój gadów,