You are currently viewing Narodziny państwa polskiego. Mieszko I i chrzest Polski.

Narodziny państwa polskiego. Mieszko I i chrzest Polski.

Autor: Arkadiusz Pater

Kanał YT autora: CoZaHistoria

Przedmiot: Historia

Klasa: 4, 5 szkoły podstawowej, klasa I szkoły ponadpodstawowej

Cele lekcji:

Poznasz historię powstania państwa polskiego.

Dowiesz się, jakim władcą był Mieszko I.

Zrozumiesz znaczenie chrztu Polski dla historii naszego kraju.

Po obejrzeniu filmu i zapoznaniu się z treściami z Twojego podręcznika możesz spróbować zmierzyć się z wykonaniem zadań, które znajdziesz TUTAJ

 

 

Zagadnienia z podstawy programowej.

Szkoła podstawowa:

Dział: Refleksja nad historią jako nauką.

Uczeń odróżnia historię od dziejów legendarnych.

Dział: Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej.

Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o księciu Mieszku i czeskiej Dobrawie – chrzcie Polski.

Dział: Polska w okresie wczesnopiastowskim.

Uczeń sytuuje w czasie i przestrzeni państwo pierwszych Piastów oraz przedstawia jego genezę.

Wyjaśnia okoliczności przyjęcia chrztu przez Piastów oraz następstwa kulturowe, społeczne i polityczne chrystianizacji Polski.

Dział: Treści dodatkowe, nieobowiązkowe, do wyboru przez nauczyciela w porozumieniu z uczniem.

Piastowie. Plemiona słowiańskie i ich warunki życia na terenie dzisiejszej Polski. Ród Piastów – legendy związane z rodem.

Chrzest Polski. Chrystianizacja i przemiany kulturowe na ziemiach polskich. Misja św. Wojciecha. Nowe słowa i nowe znaczenie starych słów w języku polskim.

Szkoła ponadpodstawowa:

Dział: Polska w okresie wczesnopiastowskim.

Uczeń wyjaśnia uwarunkowania narodzin państwa polskiego i jego chrystianizacji, z uwzględnieniem roli Mieszka I i Bolesława Chrobrego.