You are currently viewing MY DAY – mój dzień

MY DAY – mój dzień

MY DAY – mój dzień

Język angielski

Szkoła podstawowa

Klasa: III

Autor: Aniela Tekiela

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/


 

W trakcie tej lekcji:

 1. nauczysz się mówić o tym, jak wygląda Twój dzień
 2. obejrzysz animowany film, w którym dzieci wykonują różne czynności
 3. rozwiążesz quiz online
 4. stworzysz słownik z wyrażeniami

 

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. zeszyt i coś do pisania
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

 

ZADANIE 1

 1. rozwiąż quiz – popatrz na obrazek i wybierz nazwę czynności, jaką widzisz na tym obrazku

https://www.eslgamesplus.com/english-daily-common-routine-verbs/

 1. po tym jak oznaczysz odpowiedź i system sprawdzi ją, zapisz poprawne rozwiązanie w zeszycie
 2. w ten sposób stworzysz zbiór wyrażeń potrzebny do kolejnych zadań

 

ZADANIE 2

 1. odtwórz film – zobaczysz w nim dzieci wykonujące różne czynności

https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM

 

 1. w trakcie oglądania powtarzaj wyrażenia, które słyszysz i podkreślaj w zeszycie te wyrażenia z zadania nr 1 które pojawiają się też w filmie
 2. jeśli chcesz, możesz do listy dopisać pozostałe wyrażenia z filmu, których wcześniej nie zapisywałeś w notatce

 

ZADANIE 3

 1. popatrz na wyrażenia, jakie napisałeś w zadaniu nr 1 i 2
 2. wybierz z nich 5 czynności i napisz, o której godzinie je wykonujesz
 3. przeczytaj na głos zdania, które napisałeś

PRZYKŁAD

I go to bed at 9:30.

I have dinner at 1.

 

 

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących

jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych

wymagań ogólnych w zakresie tematu: mój dzień, moje zabawy;

 1. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,

w standardowej odmianie języka – rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami,

rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami; znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 1. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

1) powtarza wyrazy i proste zdania;

2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty

z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

 1. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

1) przepisuje wyrazy i proste zdania;

2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

3) pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

 1. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.