You are currently viewing My coronavirus diary

My coronavirus diary

szkoła ponadgimnazjalna, ponadpodstawowa

język angielski

klasy – 1-3

autorka: Anna Leszczyńska – blog 

Nacobezu, czyli cele:

 1. Potrafię czytać ze zrozumieniem.
 2. Poznaję i posługuję się  nowym słownictwem.
 3. Podejmuję próbę napisania kartki z pamiętnika w formacie artykułu.

Na początku przeczytaj artykuł – kliknij

lub zeskanuj:

Odpowiedz na pytania:

 1. What kind of necessities does the author write about?
 2. What is mandatory in Naples nowadays if you want to go out?
 3. Who was in a bad mood on the day of shopping?
 4. What was the author displaying and why?
 5. What was surprising for the author after returning home?
 6. When do Neapolitans go into panic?
 7. Name 3 kinds of pasta mentioned in the article.
 8. What kind of food do Italians ignore?
 9. What photo reminded the author a scene from the film „Ghost”?
 10. What is the greatest invention after the wheel according to the author?
 11. Why did the author finish writing the article?

Znajdź znaczenie słówek:

resistance

confined

gradually

hectic life

pantry

knead

clothesline

tenant

passerby / passer-by

unsuspected

purchase

callisthenics

measures

Gotowe? Przećwicz słówka w Quizlet. Musisz się zarejestrować – będziesz mieć doskonałe narzędzie do tworzenia fiszek ?

Zeskanuj…

Oto następne zadanie ze słówkami – wstaw podane na dole słówka w wolne miejsca. 

No dobrze, to już ostatnie zadanie – chciałabym, żebyście napisali dla mnie artykuł „Kartka z notatnika z czasów koronawirusa”.

 

Dobrego pisania.

Całość, jeśli chcesz oddaj swojemu nauczycielowi ?

Klucz do zadań – kliknij!

 

Zagadnienia z podstawy programowej: pisanie artykułu, czytanie ze zrozumieniem, rozwijanie słownictwa.